Bli inte orolig när du säger fel namn till dina barn!

Här försöker jag förklara varför det inte är farligt. Det är snarare en semantiskt sammanblandning än fel på ditt minne.