Lider du av Maladaptive Daydreaming?

Maladaptive Daydreaming (MD) beskrevs första gången 2002 av forskaren Eli Somer i Israel. Tillståndet har sannolikt funnits i alla tider och nu kan man finna en stor community som räknar sig som MDers på hemsidor, Youtube och Facebook. Det är det känt att vi människor ofta förlorar fokus på vad vi har för handen och […]