Den nya minnestrenden

Kuppe
Om nya minnestrenden i Kupés aprilnummer, där jag sjunger de synaptiska minnenas lov och ställer mig lite skeptisk till fenomenet livsloggning.