Tidningsintervju om barndomsminnen

Här är första intervjun på min bok. Den handlar om barndomsminnen och finns att läsa i Sydsvenskan!